سرویس ها

🎁 سرویس ویژه 🎁
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 ⭐️ - فالوور اختصاصی پنل باز | استارت آنی توضیحات 5,900  تومان 50000/100 فعال
🌟 - پکیج های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 ⭐️ - پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 32,000  تومان 1000/1000 فعال
3 ⭐️ - پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 50,000  تومان 1000/1000 فعال
4 ⭐️ - پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 78,000  تومان 1000/1000 فعال
5 ⭐️ - پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 134,000  تومان 1000/1000 فعال
👤 - فالوور اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6 👤- فالوور فیک [1 - 5 کا در روز] [استارت آنی] توضیحات 3,500  تومان 5000/100 فعال
137 👤 - فالوور میکس [100کا در روز] [استارت آنی] توضیحات 5,200  تومان 100000/100 فعال
8 ⭐️ فالوور میکس استار | استارت آنی توضیحات 6,500  تومان 500000/100 فعال
9 💯 - فالوور میکس ارزان | استارت آنی توضیحات 6,700  تومان 60000/100 فعال
10 🔥 - فالوور کم ریزش آلفا | استارت آنی توضیحات 6,900  تومان 600000/100 فعال
11 🔥 - فالوور کم ریزش آلفا 2 | ارزانترین توضیحات 7,100  تومان 600000/100 فعال
12 🚀 - فالوور توربو - ظرفیت 1 میلیون | استارت آنی توضیحات 7,900  تومان 2000000/100 فعال
14 🚀 - فالوور میکس اسپید | استارت آنی توضیحات 7,900  تومان 2000000/100 فعال
13 🔥 - فالوور فیک | کم ریزش | تا 30 درصد هدیه توضیحات 8,100  تومان 2000000/100 فعال
15 🔥 - فالوور فیک پروفایل دار | استارت آنی توضیحات 8,200  تومان 80000/100 فعال
16 ⚡️ فالوور پرسرعت پلاس | استارت آنی توضیحات 8,200  تومان 80000/100 فعال
17 ⚡️فالوور 98% پروفایلدار | استارت آنی توضیحات 9,000  تومان 2000000/100 فعال
20 👩 - فالوور میکس پروفایل خانم | استارت آنی توضیحات 9,500  تومان 100000/100 فعال
19 📍 - فالوور 40% ایرانی | آنی توضیحات 9,900  تومان 80000/100 فعال
22 ⭐ فالوور ایرانی الماس | استارت آنی توضیحات 17,400  تومان 25000/100 فعال
136 🥇 فالوور 100% ایرانی | استارت آنی توضیحات 23,800  تومان 10000/100 فعال
👤 - فالوور واقعی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
23 فالوور پاپ آپ (ارسالی 1 ساعته) توضیحات 150,000  تومان 1000/1000 فعال
24 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 215,000  تومان 1000/1000 فعال
25 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 335,000  تومان 1000/1000 فعال
26 پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی) توضیحات 445,000  تومان 1000/1000 فعال
27 پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی) توضیحات 580,000  تومان 1000/1000 فعال
28 فالوور پاپ آپ (ارسالی 6 ساعته) توضیحات 850,000  تومان 1000/1000 فعال
♥️ - لایک اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
90 ❤ لایک میکس [50 کا در روز] [استارت آنی] توضیحات 1,350  تومان 50000/50 فعال
29 👩 - لایک میکس پروفایل خانم | استارت آنی توضیحات 1,700  تومان 30000/50 فعال
30 ♥ - لایک فیک پروفایل دار | استارت آنی توضیحات 2,800  تومان 100000/100 فعال
31 ♥ - لایک میکس اسپید | استارت آنی توضیحات 3,000  تومان 100000/50 فعال
32 ♥ - لایک ایرانی ویژه | تا 50 درصد هدیه توضیحات 3,600  تومان 500000/100 فعال
33 ❤ - لایک 90% ایرانی | استارت آنی توضیحات 4,400  تومان 500000/100 فعال
34 ❤ - لایک 99% ایرانی | استارت آنی توضیحات 6,800  تومان 8000/50 فعال
174 ❤ - لایک پاپ آپ ایرانی [ واقعی - اکسپلور ] توضیحات 18,000  تومان 10000/100 فعال
👁‍🗨 - ویو اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
35 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 1 توضیحات 420  تومان 500000/100 فعال
36 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 2 توضیحات 2,150  تومان 10000000/150 فعال
💬 - کامنت اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
37 ⚡️ - کامنت ایرانی تبریک تولد | استارت آنی توضیحات 15,950  تومان 40/5 فعال
38 ⚡️ - کامنت ایرانی تعریف عمومی | استارت آنی توضیحات 15,950  تومان 40/5 فعال
39 ⚡️ - کامنت ایرانی تعریف از کالای فروشگاهی | استارت آنی توضیحات 15,950  تومان 40/5 فعال
🎙 - لایو اينستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
♛ IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
40 ⚡️ - بازدید IGTV | استارت آنی توضیحات 250  تومان 10000000/150 فعال
50 ❤ - لایک IGTV | استارت آنی توضیحات 4,800  تومان 50000/100 فعال
♛ Reel اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
45 ⚡️ - ویو reels | استارت آنی توضیحات 1,400  تومان 1000000/100 فعال
52 ⚡️ - لایک reels | استارت آنی توضیحات 5,000  تومان 10000/100 فعال
♛ استوری اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
📊 آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 📊 ذخیره پست ارزان | استارت آنی توضیحات 520  تومان 15000/100 فعال
41 📊 ایمپرشن پست | استارت آنی توضیحات 720  تومان 5000000/100 فعال
44 📊 ذخیره پست پرسرعت | استارت آنی توضیحات 780  تومان 25000/100 فعال
46 📊 بازدید پروفایل از طریق پست | استارت آنی توضیحات 840  تومان 5000000/100 فعال
42 📊 ایمپرشن + ریچ پست | استارت آنی توضیحات 1,300  تومان 5000000/100 فعال
49 📊 شیر پست | استارت آنی توضیحات 3,900  تومان 5000000/100 فعال
👤 - ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 🔥 - ممبر اجباری پلاس توضیحات 4,700  تومان 50000/1000 فعال
81 🔥 - ممبر هیدن پلاس توضیحات 4,700  تومان 50000/1000 فعال
82 💎 - ممبر اجباری نقره‌ای توضیحات 6,000  تومان 50000/1000 فعال
83 💎 - ممبر هیدن نقره‌ای توضیحات 6,000  تومان 50000/1000 فعال
117 🎗 ممبر هیدن گلد | استارت آنی توضیحات 6,000  تومان 40000/1000 فعال
55 ☄️ ممبر قفلی | استارت آنی  توضیحات 10,500  تومان 25000/1000 فعال
56 ⚡️ - ممبر اجباری | استارت آنی توضیحات 10,500  تومان 100000/1000 فعال
57 ⚡️ - ممبر هیدن | استارت آنی  توضیحات 10,500  تومان 100000/1000 فعال
58 ☄️ ممبر نیترو | استارت آنی توضیحات 12,000  تومان 15000/1000 فعال
👥 - ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
87 🔥 - ممبر اجباری پلاس توضیحات 4,700  تومان 50000/1000 فعال
85 💎 - ادلیست گروه | استارت آنی توضیحات 5,500  تومان 200000/500 فعال
118 🎗 ممبر هیدن گلد | استارت آنی توضیحات 6,000  تومان 40000/1000 فعال
88 🔥 - ممبر اجباری نقره‌ای توضیحات 7,000  تومان 15000/1000 فعال
61 ☄️ - ممبر قفلی | استارت آنی توضیحات 10,500  تومان 25000/1000 فعال
62 🔥 - اجباری گروه | استارت آنی  توضیحات 10,500  تومان 100000/1000 فعال
♛ سایر خدمات تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🪙 خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
175 👤 - ارسال به پیوی [ ایرانی و خارجی ] توضیحات 150,000  تومان 10000/1000 فعال
176 👤 - گروه به گروه [ خارجی ] توضیحات 180,000  تومان 2000/1000 فعال
👁‍🗨 - بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
63 💎 - بازدید تک پست | استارت آنی توضیحات 120  تومان 30000/100 فعال
76 بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 290  تومان 200000/100 فعال
64 💎 - بازدید 5 پست | استارت آنی توضیحات 780  تومان 15000/300 فعال
65 💎 - بازدید 10 پست | استارت آنی توضیحات 1,550  تومان 30000/100 فعال
77 بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 1,550  تومان 200000/100 فعال
66 💎 - بازدید 20 پست | استارت آنی توضیحات 2,950  تومان 30000/100 فعال
78 بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 2,950  تومان 200000/100 فعال
183 💎 - بازدید 30 پست | استارت آنی توضیحات 3,500  تومان 30000/100 فعال
79 بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 5,500  تومان 200000/100 فعال
67 💎 - بازدید 50 پست | استارت آنی توضیحات 6,000  تومان 30000/100 فعال
68 💎 - بازدید 100 پست | استارت آنی توضیحات 8,400  تومان 15000/500 فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
121 ری اکشن میکس | مثبت | 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 | به همراه بازدید توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
122 ری اکشن میکس | منفی | 👎 😱 💩 😢 🤮 | به همراه بازدید توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
123 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
124 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
125 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
126 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
127 ری اکشن [ جشن 🎉 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
128 ری اکشن [ ایموجی 🤩 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
129 ری اکشن [ ایموجی 😱 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
130 ری اکشن [ ایموجی 😁 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
131 ری اکشن [ ایموجی 😢 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
132 ری اکشن [ ایموجی 🤮 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال
133 ری اکشن [ ایموجی 💩 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 5000000/15 فعال