جهت پیگیری سفارشات , تراکنش ها به پشتیبانی تلگرام پیام ارسال نمایید.
ارسال پیام

سرویس ها

🎁 سرویس ویژه 🎁
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 ⭐️ - فالوور اینستاگرام | اختصاصی پنل باز توضیحات 7,080  تومان 50000/100 فعال
🌟 - پکیج های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 ⭐️ - پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 32,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,510  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,050  تومان )
1000/1000 فعال
3 ⭐️ - پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 50,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (46,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (47,460  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,300  تومان )
1000/1000 فعال
4 ⭐️ - پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 78,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (71,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (73,450  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,750  تومان )
1000/1000 فعال
5 ⭐️ - پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 134,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (123,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (126,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (128,800  تومان )
1000/1000 فعال
👤 - فالوور میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
199 👤- فالوور فیک آنی [500 تا در روز] توضیحات 2,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,980  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,034  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,070  تومان )
1000/10 فعال
6 👤- فالوور فیک آنی [5 - 10 کا در روز] توضیحات 2,880  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,712  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,760  تومان )
10000/100 فعال
137 👤 - فالوور فیک آنی [50 کا در روز] توضیحات 3,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,630  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,729  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,795  تومان )
20000/10 فعال
269 👤 - فالوور فیک آنی [200 کا در روز] توضیحات 4,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,955  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,025  تومان )
200000/10 فعال
217 👤 - فالوور میکس آنی [5کا در روز] توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,520  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,600  تومان )
4000/100 فعال
211 👤 - فالوور میکس آنی [30 روز گارانتی] توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,650  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,750  تومان )
300000/1000 فعال
15 👤 - فالوور نایس آنی [100% پروفایل دار] توضیحات 6,240  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,720  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,876  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,980  تومان )
1000000/200 فعال
8 👤 - فالوور استار آنی [ریزش کم] توضیحات 6,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,050  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,215  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,325  تومان )
500000/100 فعال
10 👤 - فالوور آلفا آنی [فول پروفایل] توضیحات 6,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,050  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,215  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,325  تومان )
500000/200 فعال
17 👤 - فالوور پلاس آنی [99% پروفایلدار] توضیحات 6,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,050  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,215  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,325  تومان )
500000/100 فعال
13 👤 - فالوور میکس آنی [30 درصد هدیه] توضیحات 8,040  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,370  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,571  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,705  تومان )
2000000/100 فعال
12 👤 فالوور توربو [150کا روزانه] توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
4000000/1000 فعال
16 👤 فالوور اسپید [300کا روزانه] توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
300000/100 فعال
20 👩🏻 - فالوور خانم آنی [کم ریزش] توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,040  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,200  تومان )
200000/50 فعال
216 👤 - فالوور میکس آنی [1 سال گارانتی] توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,040  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,200  تومان )
500000/100 فعال
👤 - فالوور ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
184 🥇 فالوور 80% ایرانی | استارت آنی توضیحات 28,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,120  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,600  تومان )
25000/200 فعال
👤 - فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
23 فالوور پاپ آپ (ارسالی 1 ساعته) توضیحات 151,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (139,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (142,945  تومان )
نمایندگی برنزی: (145,475  تومان )
1000/1000 فعال
193 فالوور پاپ آپ (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 330,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (302,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (310,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (316,250  تومان )
1000/1000 فعال
258 فالوور پاپ آپ (ارسالی 5 ساعته) توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (452,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/1000 فعال
28 فالوور پاپ آپ (ارسالی 6 ساعته) توضیحات 924,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (847,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (870,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (885,500  تومان )
1000/1000 فعال
👤 - فالوور کمپینی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 216,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (198,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (203,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (207,000  تومان )
1000/1000 فعال
25 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 336,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (308,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (316,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (322,000  تومان )
1000/1000 فعال
26 پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی) توضیحات 444,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (407,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (418,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (425,500  تومان )
1000/1000 فعال
27 پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی) توضیحات 600,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (550,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (565,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (575,000  تومان )
1000/1000 فعال
♥️ - لایک میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
209 ❤ لایک میکس آنی [10 کا در ساعت] توضیحات 840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (770  تومان )
نمایندگی نقره ای: (791  تومان )
نمایندگی برنزی: (805  تومان )
80000/10 فعال
196 ❤ لایک میکس آنی [5کا در ساعت] توضیحات 900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (825  تومان )
نمایندگی نقره ای: (847  تومان )
نمایندگی برنزی: (862  تومان )
50000/10 فعال
31 ❤ لایک اسپید آنی [50کا در ساعت] توضیحات 1,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (990  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,017  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,035  تومان )
150000/10 فعال
120 ❤ لایک میکس آنی [25کا در ساعت] توضیحات 1,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (990  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,017  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,035  تومان )
25000/100 فعال
90 ❤ لایک میکس آنی [30کا در ساعت] توضیحات 1,680  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,540  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,582  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,610  تومان )
100000/50 فعال
30 ❤ لایک پلاس آنی [95% پروفایل دار] توضیحات 1,740  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,595  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,638  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,667  تومان )
200000/10 فعال
192 ❤ لایک میکس آنی [20 روز جبرانی] توضیحات 2,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,980  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,034  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,070  تومان )
50000/10 فعال
29 👩🏻 - لایک خانم آنی [10کا در ساعت] توضیحات 3,120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,860  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,938  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,990  تومان )
10000/20 فعال
32 ❤ لایک میکس آنی [50 درصد هدیه] توضیحات 3,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,437  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,531  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,593  تومان )
500000/100 فعال
♥️ - لایک ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 ❤ - لایک 90% ایرانی | آنی توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
200000/100 فعال
34 ❤ - لایک 100% ایرانی | آنی توضیحات 10,560  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,680  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,944  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,120  تومان )
20000/100 فعال
174 ❤ - لایک پاپ آپ [واقعی - اکسپلور] توضیحات 17,940  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,445  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,893  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,192  تومان )
10000/100 فعال
👁‍🗨 - ویو اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
36 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 2 توضیحات 828  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (759  تومان )
نمایندگی نقره ای: (779  تومان )
نمایندگی برنزی: (793  تومان )
10000000/150 فعال
35 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 1 توضیحات 1,680  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,540  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,582  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,610  تومان )
50000000/25 فعال
💬 کامنت اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
37 ⚡️ کامنت تبریک تولد | آنی توضیحات 13,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,430  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,650  تومان )
500/10 فعال
38 ⚡️ کامنت تعریف از شخص | آنی توضیحات 13,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,430  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,650  تومان )
500/10 فعال
39 ⚡️ کامنت تعریف از کالا | آنی توضیحات 13,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,430  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,650  تومان )
500/10 فعال
273 ⚡️ کامنت احوال پرسی | آنی توضیحات 13,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,430  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,650  تومان )
500/10 فعال
274 ⚡️ کامنت ایموجی | آنی توضیحات 13,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,430  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,650  تومان )
500/10 فعال
270 ⚡️ کامنت فارسی - میکس | آنی توضیحات 19,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,080  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,400  تومان )
50000/100 فعال
271 ⚡️ کامنت رندوم - 90% ایرانی | آنی توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
5000/10 فعال
272 ⚡️ کامنت تعریف و تمجید - 90% ایرانی | آنی توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
5000/10 فعال
♛ گزارش اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
262 اسپم پیج توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
263 گزارش خودآزاری توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
264 گزارش فروش محصولات غیرقانونی توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
265 گزارش کلاه برداری توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
266 گزارش موارد مستهجن توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
267 گزارش تهدید و آزار و اذیت دیگران توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
268 گزارش نهاد های خشن و خطرناک توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,500  تومان )
500000/1000 فعال
🎙 - لایو اينستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
♛ IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
40 ⚡️ - بازدید IGTV | استارت آنی توضیحات 1,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,695  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,725  تومان )
100000000/100 فعال
50 ❤ - لایک IGTV | استارت آنی توضیحات 4,704  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,312  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,429  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,508  تومان )
50000/100 فعال
♛ Reel اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
45 ⚡️ - ویو reels | استارت آنی توضیحات 1,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,695  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,725  تومان )
1000000/100 فعال
52 ⚡️ - لایک reels | استارت آنی توضیحات 5,040  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,620  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,746  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,830  تومان )
10000/100 فعال
♛ استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
48 ⚡️ - بازدید استوری آنی [30 کا در ساعت] توضیحات 600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (565  تومان )
نمایندگی برنزی: (575  تومان )
1000000/10 فعال
47 👩🏻 - بازدید استوری آنی [پروفایل خانم] توضیحات 3,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,520  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,616  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,680  تومان )
10000/10 فعال
195 ⚡️ بازدید + لایک استوری [20کا در ساعت] توضیحات 7,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,345  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,475  تومان )
100000/100 فعال
📊 آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 📊 ذخیره پست ارزان | استارت آنی توضیحات 528  تومان 15000/250 فعال
41 📊 ایمپرشن پست | استارت آنی توضیحات 720  تومان 5000000/100 فعال
44 📊 ذخیره پست پرسرعت | استارت آنی توضیحات 780  تومان 25000/100 فعال
46 📊 بازدید پروفایل از طریق پست | استارت آنی توضیحات 960  تومان 500000/100 فعال
42 📊 ایمپرشن + ریچ پست | استارت آنی توضیحات 1,440  تومان 5000000/100 فعال
49 📊 شیر پست | استارت آنی توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,520  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,600  تومان )
5000000/100 فعال
👤 - ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 🔥 اجباری هیدن | کانال زیر 100کا توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,040  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,200  تومان )
10000/100 فعال
83 💎 اجباری هیدن | کانال زیر 200کا توضیحات 10,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,170  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,350  تومان )
10000/100 فعال
57 ⚡️ هیدن الماس | استارت آنی توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
100000/1000 فعال
221 👤 اجباری کانال | استارت آنی توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,800  تومان )
200000/1000 فعال
222 👤هیدن کانال | استارت آنی توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,800  تومان )
200000/1000 فعال
223 🥇 اجباری با کیفیت | استارت آنی توضیحات 15,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,690  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,950  تومان )
15000/1000 فعال
👥 - ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
207 🚀 ممبر اسپید گروه | آنی توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,475  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,625  تومان )
200000/3000 فعال
202 ⭐️ ممبر واقعی ایرانی | گروه توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,040  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,200  تومان )
200000/2000 فعال
191 💎 ادلیست گروه | گروه خصوصی توضیحات 10,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,170  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,350  تومان )
20000/1000 فعال
218 💎 ممبر ایرانی پرسرعت | گروه توضیحات 10,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,170  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,350  تومان )
200000/1000 فعال
226 👥 ممبر ایرانی گروه | استارت آنی توضیحات 10,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,170  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,350  تومان )
100000/1000 فعال
190 💎 - ادلیست گروه | گروه عمومی توضیحات 11,040  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,120  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,396  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,580  تومان )
40000/1000 فعال
224 👤 هیدن گروه | استارت آنی توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,800  تومان )
100000/1000 فعال
198 👤 - گروه به گروه | ایرانی توضیحات 33,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,200  تومان )
200000/1000 فعال
👁‍🗨 - بازدید ایرانی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
236 💎 بازدید تک پست | آنی توضیحات 120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (110  تومان )
نمایندگی نقره ای: (113  تومان )
نمایندگی برنزی: (115  تومان )
20000/100 فعال
237 💎 بازدید 5 پست | آنی توضیحات 660  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (605  تومان )
نمایندگی نقره ای: (621  تومان )
نمایندگی برنزی: (632  تومان )
40000/100 فعال
238 💎 بازدید 10 پست | آنی توضیحات 1,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,210  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,243  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,265  تومان )
40000/100 فعال
249 💎 بازدید 15 پست | آنی توضیحات 2,232  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,046  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,101  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,139  تومان )
40000/100 فعال
239 💎 بازدید 20 پست | آنی توضیحات 2,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,300  تومان )
40000/100 فعال
240 💎 بازدید 30 پست | آنی توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
40000/100 فعال
254 💎 بازدید 35 پست | آنی توضیحات 5,112  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,686  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,813  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,899  تومان )
40000/100 فعال
255 💎 بازدید 40 پست | آنی توضیحات 5,832  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,346  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,491  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,589  تومان )
40000/100 فعال
241 💎 بازدید 50 پست | آنی توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,650  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,750  تومان )
40000/100 فعال
👁‍🗨 - بازدید فورواردی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
76 ■ بازدید تک پست فورواردی توضیحات 288  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (264  تومان )
نمایندگی نقره ای: (271  تومان )
نمایندگی برنزی: (276  تومان )
200000/100 فعال
77 ■ بازدید 5 پست فورواردی توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,320  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,356  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,380  تومان )
200000/100 فعال
78 ■ بازدید 10 پست فورواردی توضیحات 2,880  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,712  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,760  تومان )
200000/100 فعال
79 ■ بازدید 20 پست فورواردی توضیحات 5,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,950  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,085  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,175  تومان )
200000/100 فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
121 ری اکشن میکس | مثبت | 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 | به همراه بازدید توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
122 ری اکشن میکس | منفی | 👎 😱 💩 😢 🤮 | به همراه بازدید توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
133 ری اکشن [ ایموجی 💩 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
132 ری اکشن [ ایموجی 🤮 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
131 ری اکشن [ ایموجی 😢 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
130 ری اکشن [ ایموجی 😁 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
129 ری اکشن [ ایموجی 😱 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
128 ری اکشن [ ایموجی 🤩 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
127 ری اکشن [ جشن 🎉 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
126 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
125 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
124 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
123 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,390  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,450  تومان )
1000000/50 فعال
232 ری اکشن پرمیوم [ 👌 ] [ آنی ] توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
1000000/15 فعال
233 ری اکشن پرمیوم [ 🐳 ] [ آنی ] توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
1000000/15 فعال
234 ری اکشن پرمیوم [ ❤‍🔥 ] [ آنی ] توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
1000000/15 فعال
235 ری اکشن پرمیوم [ 💯 ] [ آنی ] توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
1000000/15 فعال
♛ خدمات تیک‌تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
276 ⚡️ بازدید پست | سرور 1 توضیحات 60  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56  تومان )
نمایندگی برنزی: (57  تومان )
100000000/10 فعال
227 ⚡️ بازدید پست | سرور 2 توضیحات 120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (110  تومان )
نمایندگی نقره ای: (113  تومان )
نمایندگی برنزی: (115  تومان )
100000000/10 فعال
277 ⚡️ اشتراک گذاری پست | سرور 1 توضیحات 468  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (429  تومان )
نمایندگی نقره ای: (440  تومان )
نمایندگی برنزی: (448  تومان )
10000000/10 فعال
228 ⚡️ اشتراک گذاری پست | سرور 2 توضیحات 600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (565  تومان )
نمایندگی برنزی: (575  تومان )
30000000/10 فعال
279 ⚡️ دانلود ویدئو پست | آنی توضیحات 1,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,130  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,150  تومان )
100000/50 فعال
282 ⚡️ لایک | سرور 3 توضیحات 6,240  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,720  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,876  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,980  تومان )
100000/100 فعال
281 ⚡️ لایک | سرور 2 توضیحات 6,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,554  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,670  تومان )
500000/10 فعال
284 ⚡️ لایک لایو استریم توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,780  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,900  تومان )
500000/50 فعال
278 ⚡️ ذخیره پست | آنی توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,050  تومان )
100000/1000 فعال
229 ⚡️ لایک | سرور 1 توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,475  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,625  تومان )
500000/10 فعال
280 ⚡️ لایک کامنت | آنی توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
5000/50 فعال
230 ⚡️ فالوور | سرور 1 توضیحات 13,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,995  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,225  تومان )
100000/10 فعال
285 ⚡️ اشتراک گذاری لایو استریم توضیحات 31,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (29,380  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,900  تومان )
50000/20 فعال
283 ⚡️ فالوور | سرور 2 توضیحات 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (38,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,550  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,250  تومان )
500000/100 فعال
286 ⚡️ لایو استریم | 30 دقیقه توضیحات 336,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (308,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (316,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (322,000  تومان )
50000/100 فعال
287 ⚡️ لایو استریم | 60 دقیقه توضیحات 600,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (550,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (565,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (575,000  تومان )
50000/100 فعال
♛ خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
259 ⚡️ لایک ویدیو یوتیوب | آنی توضیحات 11,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,450  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,735  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,925  تومان )
40000/10 فعال
260 ⚡️ بازدید ویدیو یوتیوب | آنی توضیحات 30,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (27,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,250  تومان )
نمایندگی برنزی: (28,750  تومان )
100000/200 فعال