سرویس ها

🎁 سرویس ویژه 🎁
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 ⭐️ - فالوور اینستاگرام | اختصاصی پنل باز توضیحات 5,900  تومان 50000/100 فعال
214 ⭐️ - ممبر تلگرام | اختصاصی پنل باز توضیحات 5,900  تومان 2000/1000 فعال
🌟 - پکیج های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 ⭐️ - پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 32,000  تومان 1000/1000 فعال
3 ⭐️ - پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 50,000  تومان 1000/1000 فعال
4 ⭐️ - پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 78,000  تومان 1000/1000 فعال
5 ⭐️ - پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 134,000  تومان 1000/1000 فعال
👤 - فالوور میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
199 👤- فالوور فیک آنی [500 تا در روز] توضیحات 2,500  تومان 1000/10 فعال
6 👤- فالوور فیک آنی [5 - 10 کا در روز] توضیحات 3,900  تومان 10000/100 فعال
137 👤 - فالوور میکس آنی [50 کا در روز] توضیحات 4,500  تومان 20000/10 فعال
8 👤 - فالوور استار آنی [ریزش کم] توضیحات 6,500  تومان 500000/100 فعال
17 👤 - فالوور پلاس آنی [99% پروفایلدار] توضیحات 6,500  تومان 500000/100 فعال
10 👤 - فالوور آلفا آنی [فول پروفایل] توضیحات 6,900  تومان 1000000/100 فعال
12 👤 - فالوور توربو آنی [150کا در روز] توضیحات 7,800  تومان 4000000/1000 فعال
211 👤 - فالوور میکس آنی [30 روز گارانتی] توضیحات 7,800  تومان 300000/1000 فعال
13 👤 - فالوور میکس آنی [30 درصد هدیه] توضیحات 8,100  تومان 2000000/100 فعال
15 👤 - فالوور نایس آنی [100% پروفایل دار] توضیحات 8,200  تومان 1000000/200 فعال
16 👤 - فالوور اسپید [300کا روزانه] توضیحات 8,200  تومان 300000/100 فعال
208 👤 - فالوور میکس آنی [60 روز گارانتی] توضیحات 9,000  تومان 300000/100 فعال
20 👩🏻 - فالوور خانم آنی [کم ریزش] توضیحات 9,500  تومان 200000/50 فعال
👤 - فالوور ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
22 🥇 فالوور 95% ایرانی | استارت آنی توضیحات 20,000  تومان 20000/100 فعال
185 💎 فالوور ایرانی لایک زن | استارت آنی توضیحات 23,000  تومان 2000/100 فعال
👤 - فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
23 فالوور پاپ آپ (ارسالی 1 ساعته) توضیحات 150,000  تومان 1000/1000 فعال
193 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 277,000  تومان 1000/1000 فعال
28 فالوور پاپ آپ (ارسالی 6 ساعته) توضیحات 850,000  تومان 1000/1000 فعال
👤 - فالوور کمپینی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 215,000  تومان 1000/1000 فعال
25 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 335,000  تومان 1000/1000 فعال
26 پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی) توضیحات 445,000  تومان 1000/1000 فعال
27 پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی) توضیحات 580,000  تومان 1000/1000 فعال
♥️ - لایک میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
209 ❤ لایک میکس آنی [10 کا در ساعت] توضیحات 850  تومان 80000/10 فعال
196 ❤ لایک میکس آنی [5کا در ساعت] توضیحات 900  تومان 50000/10 فعال
120 ❤ لایک میکس آنی [25کا در ساعت] توضیحات 1,100  تومان 25000/100 فعال
31 ❤ لایک اسپید آنی [50کا در ساعت] توضیحات 1,200  تومان 150000/10 فعال
90 ❤ لایک میکس آنی [30کا در ساعت] توضیحات 1,700  تومان 100000/50 فعال
30 ❤ لایک پلاس آنی [95% پروفایل دار] توضیحات 1,750  تومان 200000/10 فعال
192 ❤ لایک میکس آنی [20 روز جبرانی] توضیحات 2,200  تومان 50000/10 فعال
29 👩🏻 - لایک خانم آنی [10کا در ساعت] توضیحات 3,200  تومان 10000/20 فعال
32 ❤ لایک میکس آنی [50 درصد هدیه] توضیحات 3,800  تومان 500000/100 فعال
♥️ - لایک ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 ❤ - لایک 90% ایرانی | آنی توضیحات 6,900  تومان 200000/10 فعال
34 ❤ - لایک 100% ایرانی | آنی توضیحات 7,500  تومان 20000/100 فعال
174 ❤ - لایک پاپ آپ [واقعی - اکسپلور] توضیحات 18,000  تومان 10000/100 فعال
👁‍🗨 - ویو اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
35 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 1 توضیحات 900  تومان 50000000/25 فعال
💬 - کامنت اينستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🎙 - لایو اينستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
♛ IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
40 ⚡️ - بازدید IGTV | استارت آنی توضیحات 900  تومان 100000000/100 فعال
50 ❤ - لایک IGTV | استارت آنی توضیحات 4,800  تومان 50000/100 فعال
♛ Reel اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
45 ⚡️ - ویو reels | استارت آنی توضیحات 900  تومان 1000000/100 فعال
52 ⚡️ - لایک reels | استارت آنی توضیحات 5,000  تومان 10000/100 فعال
♛ استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
48 ⚡️ - بازدید استوری آنی [30 کا در ساعت] توضیحات 600  تومان 1000000/10 فعال
194 ⚡️ - بازدید استوری آنی [50 کا در ساعت] توضیحات 1,200  تومان 500000/10 فعال
47 👩🏻 - بازدید استوری آنی [پروفایل خانم] توضیحات 3,900  تومان 10000/10 فعال
195 ⚡️ - بازدید + لایک استوری [سرعت 5کا در ساعت] توضیحات 7,900  تومان 100000/100 فعال
📊 آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 📊 ذخیره پست ارزان | استارت آنی توضیحات 520  تومان 15000/250 فعال
41 📊 ایمپرشن پست | استارت آنی توضیحات 720  تومان 5000000/100 فعال
44 📊 ذخیره پست پرسرعت | استارت آنی توضیحات 780  تومان 25000/100 فعال
46 📊 بازدید پروفایل از طریق پست | استارت آنی توضیحات 960  تومان 500000/10 فعال
42 📊 ایمپرشن + ریچ پست | استارت آنی توضیحات 1,440  تومان 5000000/100 فعال
49 📊 شیر پست | استارت آنی توضیحات 4,800  تومان 5000000/100 فعال
👤 - ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
200 👤 ممبر اقتصادی | کانال توضیحات 6,500  تومان 10000/1000 فعال
134 🚀 ممبر ویژه | کانال توضیحات 6,900  تومان 30000/1000 فعال
80 🔥 ممبر هیدن | کانال زیر 100کا توضیحات 7,500  تومان 50000/1000 فعال
212 ⚡️ هیدن طلایی | استارت آنی توضیحات 7,800  تومان 10000/100 فعال
83 💎 ممبر هیدن | کانال زیر 200کا توضیحات 8,500  تومان 100000/1000 فعال
57 ⚡️ هیدن الماس | استارت آنی توضیحات 12,000  تومان 100000/1000 فعال
👥 - ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
202 ⭐️ ممبر واقعی ایرانی | استارت آنی توضیحات 5,800  تومان 200000/1000 فعال
191 💎 - ادلیست گروه | گروه خصوصی توضیحات 6,000  تومان 20000/1000 فعال
190 💎 - ادلیست گروه | گروه عمومی توضیحات 6,500  تومان 40000/1000 فعال
201 👤 ممبر اقتصادی | گروه توضیحات 6,500  تومان 10000/1000 فعال
207 🚀 ممبر ویژه | گروه توضیحات 6,900  تومان 30000/1000 فعال
87 🔥 ممبر هیدن | گروه زیر 100کا توضیحات 7,500  تومان 50000/1000 فعال
213 ⚡️ - هیدن طلایی | استارت آنی توضیحات 7,800  تومان 10000/100 فعال
88 💎 ممبر هیدن | گروه زیر 200کا توضیحات 8,500  تومان 100000/1000 فعال
62 ⚡️ - هیدن الماس | استارت آنی توضیحات 12,000  تومان 40000/1000 فعال
198 👤 - گروه به گروه ایرانی | استارت آنی توضیحات 35,000  تومان 200000/500 فعال
♛ سایر خدمات تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🪙 خدمات تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
👁‍🗨 - بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
63 💎 - بازدید تک پست | استارت آنی توضیحات 150  تومان 100000/300 فعال
76 بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 290  تومان 200000/100 فعال
64 💎 - بازدید 5 پست | استارت آنی توضیحات 780  تومان 100000/300 فعال
65 💎 - بازدید 10 پست | استارت آنی توضیحات 1,550  تومان 100000/300 فعال
77 بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 1,550  تومان 200000/100 فعال
66 💎 - بازدید 20 پست | استارت آنی توضیحات 2,950  تومان 80000/500 فعال
78 بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 2,950  تومان 200000/100 فعال
79 بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 5,500  تومان 200000/100 فعال
67 💎 - بازدید 50 پست | استارت آنی توضیحات 6,000  تومان 50000/500 فعال
68 💎 - بازدید 100 پست | استارت آنی توضیحات 8,400  تومان 15000/500 فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
121 ری اکشن میکس | مثبت | 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 | به همراه بازدید توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
122 ری اکشن میکس | منفی | 👎 😱 💩 😢 🤮 | به همراه بازدید توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
123 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
124 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
125 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
126 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
127 ری اکشن [ جشن 🎉 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
128 ری اکشن [ ایموجی 🤩 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
129 ری اکشن [ ایموجی 😱 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
130 ری اکشن [ ایموجی 😁 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
131 ری اکشن [ ایموجی 😢 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
132 ری اکشن [ ایموجی 🤮 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال
133 ری اکشن [ ایموجی 💩 ] [ آنی ] توضیحات 3,900  تومان 1000000/50 فعال