سرویس ها

⛔️ فالوور فیک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
137 ⛔ فالوور فیک [ارزانترین دنیا] توضیحات 6,107  تومان 1000/20 16 دقیقه فعال
6 ⛔ فالوور فیک [100کا روزانه] توضیحات 15,005  تومان 200000/10 15 دقیقه فعال
👤 فالوور میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
17 👤 فالوور کم‌ریزش [100کا روزانه] توضیحات 21,357  تومان 500000/1000 4 ساعت 49 دقیقه فعال
8 👤 فالوور کم‌ریزش [50کا روزانه] توضیحات 22,854  تومان 500000/100 38 دقیقه فعال
216 👤 فالوور ریزش کم [200کا روزانه] [سرویس پایدار] توضیحات 25,272  تومان 500000/10 29 دقیقه فعال
585 👤 فالوور پرسرعت آنی [ 200کا روزانه] ♻ 2 ماه گارانتی توضیحات 25,272  تومان 500000/10 6 ساعت 20 دقیقه فعال
13 👤 فالوور کم‌ریزش [15کا روزانه] 🎯30% هدیه توضیحات 26,082  تومان 500000/100 3 ساعت 14 دقیقه فعال
554 🚀 فالوور اپلیکیشنی [آنی] [سرعت: 50کا/روز] توضیحات 26,465  تومان 250000/10 27 دقیقه فعال
555 🚀 فالوور میکس آنی [ضمانت 30روز] [20کا/روز] توضیحات 42,751  تومان 500000/50 1 ساعت 22 دقیقه فعال
🇮🇷 فالوور ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
22 🇮🇷 فالوور 25% ایرانی [10کا روزانه] توضیحات 38,610  تومان 10000/100 3 ساعت 27 دقیقه فعال
197 🇮🇷 ارزانترین فالوور 100% ایرانی [7کا روزانه] توضیحات 94,500  تومان 10000/100 1 ساعت 47 دقیقه فعال
584 🇮🇷 فالوور 80% ایرانی با کیفیت [کم ریزش] توضیحات 107,406  تومان 30000/10 1 ساعت 47 دقیقه فعال
582 🇮🇷 فالوور 100% ایرانی با کیفیت [کم ریزش] توضیحات 114,075  تومان 20000/50 4 ساعت 29 دقیقه فعال
193 🇮🇷 فالوور پاپ آپ ایرانی [ارسالی 3 ساعت] توضیحات 594,000  تومان 1000/1000 7 روز 20 ساعت 56 دقیقه فعال
👤 فالوور کمپینی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
24 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 326,700  تومان 1000/1000 11 روز 1 ساعت 10 دقیقه فعال
25 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 491,130  تومان 1000/1000 12 روز 16 ساعت 16 دقیقه فعال
🇮🇷 لایک ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
544 🇮🇷 لایک 30% ایرانی [10کا روزانه] توضیحات 5,568  تومان 50000/100 2 ساعت 1 دقیقه فعال
583 🇮🇷 لایک 80% ایرانی [5کا روزانه] توضیحات 9,950  تومان 30000/10 4 ساعت 21 دقیقه فعال
174 🇮🇷 لایک پاپ آپ [واقعی - اکسپلور] توضیحات 14,543  تومان 30000/10 8 ساعت 7 دقیقه فعال
34 🇮🇷 لایک 95% ایرانی [بدون ریزش] توضیحات 37,908  تومان 30000/50 7 ساعت 2 دقیقه فعال
33 🇮🇷 لایک 95% ایرانی [جنسیت : خانم] توضیحات 42,240  تومان 20000/50 3 روز 20 ساعت 26 دقیقه فعال
371 🇮🇷 لایک 95% ایرانی [جنسیت : آقا] توضیحات 51,975  تومان 20000/50 57 دقیقه فعال
⚡️ لایک میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
361 ⚡️ لایک میکس [100کا روزانه] توضیحات 1,342  تومان 200000/10 26 دقیقه فعال
120 ⚡️ لایک میکس [40 درصد هدیه] توضیحات 1,568  تومان 200000/10 22 دقیقه فعال
552 ✅ لایک آنی بدون ریزش [ضمانت 365روز] [100کا در روز] توضیحات 2,505  تومان 150000/10 5 ساعت 42 دقیقه فعال
90 ⚡️🇮🇳 لایک هندی [20کا روزانه] توضیحات 4,738  تومان 100000/100 8 دقیقه فعال
👁 ویو اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
35 ⚡️ بازدید پست اینستاگرام | سرور 1 توضیحات 2,527  تومان 10000000/100 11 دقیقه فعال
💬 کامنت اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
37 🇮🇷 کامنت فارسی رندوم [10کا روزانه] توضیحات 23,625  تومان 50000/10 5 ساعت 6 دقیقه فعال
♛ Reel اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
52 ⚡️ - لایک reels | استارت آنی توضیحات 2,092  تومان 10000/100 42 دقیقه فعال
📊 آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
41 📊 ایمپرشن پست | استارت آنی توضیحات 3,159  تومان 200000/10 10 دقیقه فعال
49 📊 شیر پست | استارت آنی توضیحات 18,164  تومان 5000000/100 1 ساعت 54 دقیقه فعال
👤 - ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
580 ⛔ ممبر فیک آنی [ارزانترین] [3 روز بدون ریزش] توضیحات 16,584  تومان 100000/100 19 ساعت 34 دقیقه فعال
578 ⛔ ممبر فیک آنی [20کا/روز] توضیحات 20,358  تومان 100000/10 2 ساعت 47 دقیقه فعال
592 🚀 ممبر ارزان اروپا [استارت آنی] توضیحات 21,323  تومان 600000/500 34 دقیقه فعال
537 ⛔ ممبر فیک کانال [ارزان] توضیحات 22,410  تومان 18000/100 2 ساعت 13 دقیقه فعال
546 ⛔ ممبر فیک کانال [40کا روزانه] توضیحات 28,563  تومان 50000/10 57 دقیقه فعال
347 👤 هیدن ایرانی | زیر 50کا توضیحات 30,720  تومان 30000/1000 5 ساعت 16 دقیقه فعال
530 👤 هیدن ویژه | زیر 100کا توضیحات 32,400  تومان 60000/1000 2 ساعت 20 دقیقه فعال
👥 - ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
581 ⛔ ممبر فیک آنی [ارزانترین] [3 روز بدون ریزش] توضیحات 18,164  تومان 50000/100 6 ساعت 8 دقیقه فعال
579 ⛔ ممبر گروه فیک آنی [20کا/روز] توضیحات 19,170  تومان 100000/10 1 ساعت 31 دقیقه فعال
226 ⛔ ممبر فیک گروه [ارزانترین] توضیحات 21,421  تومان 18000/100 3 ساعت 15 دقیقه فعال
547 ⛔ ممبر فیک گروه [40کا روزانه] توضیحات 24,043  تومان 50000/100 16 دقیقه فعال
190 💎 ادلیست گروه [ارزان] توضیحات 36,450  تومان 2000/1000 7 ساعت 32 دقیقه فعال
590 💎 ادلیست گروه [ظرفیت 50کا] توضیحات 49,950  تومان 50000/10000 1 ساعت 43 دقیقه فعال
198 👤 - گروه به گروه ایرانی [پنلی] توضیحات 74,250  تومان 50000/1000 11 ساعت 19 دقیقه فعال
👁‍🗨 - بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
236 💎 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 710  تومان 500000/10 8 دقیقه فعال
589 ⭐️ بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 3,159  تومان 500000/500 17 دقیقه فعال
588 ⭐️ بازدید 10 پست تلگرام توضیحات 3,948  تومان 500000/500 3 ساعت 8 دقیقه فعال
587 ⭐️ بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 4,738  تومان 500000/500 1 ساعت 16 دقیقه فعال
586 ⭐️ بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 7,107  تومان 500000/500 2 ساعت 19 دقیقه فعال
👁‍🗨 - بازدید فورواردی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
76 ■ بازدید تک پست فورواردی توضیحات 340  تومان 200000/100 38 دقیقه فعال
77 ■ بازدید 5 پست فورواردی توضیحات 1,620  تومان 200000/100 21 دقیقه فعال
78 ■ بازدید 10 پست فورواردی توضیحات 3,240  تومان 200000/100 22 دقیقه فعال
79 ■ بازدید 20 پست فورواردی توضیحات 6,075  تومان 200000/100 2 ساعت 46 دقیقه فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
577 ری اکشن تلگرام [ 👎 ] توضیحات 7,047  تومان 100000/10 1 ساعت 2 دقیقه فعال
568 ری اکشن تلگرام [😐] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 1 ساعت 54 دقیقه فعال
576 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ] توضیحات 7,809  تومان 1000000/10 6 ساعت 56 دقیقه فعال
575 ری اکشن تلگرام [ 😱 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 3 ساعت 21 دقیقه فعال
574 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 8 ساعت 42 دقیقه فعال
573 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 57 دقیقه فعال
572 ری اکشن تلگرام [ 👍 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 1 ساعت 42 دقیقه فعال
571 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ] توضیحات 7,809  تومان 1000000/10 2 ساعت 12 دقیقه فعال
570 ری اکشن تلگرام [ 👌 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 2 ساعت 37 دقیقه فعال
569 ری اکشن تلگرام [ 🖕 ] توضیحات 7,809  تومان 1000000/10 1 ساعت 53 دقیقه فعال
557 ری اکشن تلگرام [ 😁 ] توضیحات 7,809  تومان 100000/10 4 ساعت 2 دقیقه فعال
558 ری اکشن تلگرام [ 😭 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 5 ساعت 22 دقیقه فعال
566 ری اکشن تلگرام [ 💯 ] توضیحات 7,809  تومان 1000000/10 51 دقیقه فعال
565 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 3 ساعت 22 دقیقه فعال
564 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 7 ساعت 12 دقیقه فعال
563 ری اکشن تلگرام [ 😍 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 4 ساعت 18 دقیقه فعال
562 ری اکشن تلگرام [ 💩 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 5 ساعت 28 دقیقه فعال
561 ری اکشن تلگرام [ 👻 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 1 ساعت 27 دقیقه فعال
560 ری اکشن تلگرام [ 👀 ] توضیحات 7,809  تومان 1000000/10 1 ساعت 32 دقیقه فعال
559 ری اکشن تلگرام [ 🙏 ] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 3 ساعت 3 دقیقه فعال
567 ری اکشن تلگرام [⚡] توضیحات 7,809  تومان 5000000/10 1 ساعت 12 دقیقه فعال
♛ خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
288 ⚡️ لایک با کیفیت آنی [30 روز گارانتی] توضیحات 45,805  تومان 800000/10 2 ساعت 36 دقیقه فعال
🔸 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
375 🔅 بازدید روبینو [20کا روزانه] توضیحات 1,579  تومان 50000/10 1 ساعت 27 دقیقه فعال
374 🔅 لایک روبینو کم ریزش [20کا روزانه] توضیحات 4,738  تومان 100000/10 1 ساعت 16 دقیقه فعال
532 🔅 فالوور روبینو کم ریزش [5کا روزانه] توضیحات 14,215  تومان 100000/10 2 ساعت 50 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد