شرایط و خط مشی رازداری

مقررات

⚖️ کاربر گرامی چنانچه شما از خدمات پنل باز استفاده نمایید به منزله قبول قوانین زیر است :

🔖 سفارشات :

۱ - درصورت تغییر آیدی و لینک سفارش بعد از ثبت، مسئولیت بر عهده کاربر سفارش دهنده میباشد.

۲ - در صورت ارسال لینک اشتباه مسئولیت بر عهده کاربر سفارش دهنده میباشد.

‌۳ - در صورت ثبت سفارش تکراری و پشت سر هم برای یک (پیج ، کانال ، گروه و ...) مسئولیت بر عهده کاربر سفارش دهنده میباشد.

🔖 پرداخت ها :

۱ - در صورتی که تراکنش مشکوکی مشاهده شود پنل باز این اختیار را دارد که از کاربر مربوطه مدارک موردنیاز را درخواست کند.

۲ - جهت برگشت موجودی نیاز به احراز هویت کامل میباشد و در صورت عدم احراز هویت موجودی برگشت داده نخواهد شد و حساب کاربری فرد موقتا مسدود خواهد شد.

۳ - جهت شارژ حساب مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزارتومان از طریق کارت به کارت نیاز به احراز هویت میباشد.

۴ - دریافت لینک پرداخت از ربات یا سایت و ارسال آن به سایر افراد جهت واریز وجه تخلف محسوب میشود و درصورت مشاهده حساب کاربر مسدود دائم خواهد شد.

➖➖➖➖➖➖➖
🚀 @PanelBaz_Bot
💎 PanelBaz.ir

سیاست حفظ حریم خصوصی

⚖️ کاربر گرامی چنانچه شما از خدمات پنل باز استفاده نمایید به منزله قبول قوانین زیر است :

🔖 سفارشات :

۱ - درصورت تغییر آیدی و لینک سفارش بعد از ثبت، مسئولیت بر عهده کاربر سفارش دهنده میباشد.

۲ - در صورت ارسال لینک اشتباه مسئولیت بر عهده کاربر سفارش دهنده میباشد.

‌۳ - در صورت ثبت سفارش تکراری و پشت سر هم برای یک (پیج ، کانال ، گروه و ...) مسئولیت بر عهده کاربر سفارش دهنده میباشد.

🔖 پرداخت ها :

۱ - در صورتی که تراکنش مشکوکی مشاهده شود پنل باز این اختیار را دارد که از کاربر مربوطه مدارک موردنیاز را درخواست کند.

۲ - جهت برگشت موجودی نیاز به احراز هویت کامل میباشد و در صورت عدم احراز هویت موجودی برگشت داده نخواهد شد و حساب کاربری فرد موقتا مسدود خواهد شد.

۳ - جهت شارژ حساب مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزارتومان از طریق کارت به کارت نیاز به احراز هویت میباشد.

۴ - دریافت لینک پرداخت از ربات یا سایت و ارسال آن به سایر افراد جهت واریز وجه تخلف محسوب میشود و درصورت مشاهده حساب کاربر مسدود دائم خواهد شد.

➖➖➖➖➖➖➖
🚀 @PanelBaz_Bot
💎 PanelBaz.ir