سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2685
⚡️ - بازدید ویدیو | استارت آنی 
600
200 / 1000000
2686
⚡️ - بازدید IGTV | استارت آنی 
950
100 / 10000000
2704
⚡️ - ذخیره پست | استارت آنی
950
25 / 150000

فالوور اينستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2706
🔥 - فالوور ایرانی گلد | سرعت پایین
18500
50 / 2000
2699
⚡️ - فالوور ایرانی نقره‌ای 1 | استارت آنی
22500
30 / 500
2700
⚡️ - فالوور ایرانی نقره‌ای 2 | استارت آنی
28000
500 / 10000
2703
⚡️ - فالوور ایرانی طلایی | استارت آنی
38000
50 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2702
🔥 - لایک ایرانی | سرعت پایین
9500
100 / 2000
2701
⚡️ - لایک ایرانی | استارت آنی
15500
50 / 2000

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2707
خدمات تلگرام فقط از طریق ربات تلگرامی قابل خرید هستند (ایدی ربات تلگرام : panelbaz_bot@)
1
5000 / 5000