سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

سرویس ویژه 🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2740
🔥 - لایک ایرانی ویژه | پرسرعت
7500
50 / 50000
2739
🔥 - فالوور ایرانی ویژه | پرسرعت
14900
50 / 50000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2685
⚡️ - بازدید ویدیو | استارت آنی 
600
1000 / 4000000
2686
⚡️ - بازدید IGTV | استارت آنی 
850
500 / 10000000
2704
⚡️ - ذخیره پست | استارت آنی
950
25 / 150000
2713
⚡️ - بازدید استوری | استارت آنی
3000
250 / 5000

فالوور اينستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2711
🔥 - فالوور فیک | ریزش بالا
6500
1000 / 10000
2727
🔅 - فالوور ایرانی برنزی | پرسرعت
15900
50 / 2000
2733
🚀 - فالوور سرور اسپید | استارت آنی
16000
50 / 100000
2717
🔥 - فالوور فیک | ریزش کم | آنی
16000
50 / 100000
2699
💎 - فالوور ایرانی نقره‌‌‌ای 1 | استارت آنی
19000
250 / 15000
2700
💎 - فالوور ایرانی نقره‌‌‌ای 2 | استارت آنی
20000
200 / 50000
2728
🎗 - فالوور ایرانی گلد | استارت آنی
20000
50 / 6000
2731
⚡️ - فالوور ایرانی طلایی | استارت آنی
45000
50 / 30000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2702
🔥 - لایک ایرانی | سرعت پایین
7500
50 / 2000
2701
⚡️ - لایک ایرانی سرور 1 | استارت آنی
10000
100 / 5000
2726
⚡️ - لایک ایرانی سرور 2 | استارت آنی
12000
50 / 3000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2718
 ⚡️ - کامنت ایرانی تبریک تولد | استارت آنی
19000
5 / 40
2719
 ⚡️ - کامنت ایرانی تبریک عمومی | استارت آنی
19000
5 / 40
2724
 ⚡️ - کامنت ایرانی تعریف از کالای فروشگاهی | استارت آنی
19000
5 / 40
2725
 ⚡️ - کامنت ایرانی تعریف و تمجید از شخص | استارت آنی
19000
5 / 40

خدمات کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1684
🔥 - ممبر اجباری 1 | سرعت متوسط
4500
1000 / 1000
1685
🔥 - ممبر هیدن 1 | سرعت متوسط
4500
1000 / 1000
2689
💎 - ممبر اجباری 2 | سرعت متوسط
6500
1000 / 10000
2690
💎 - ممبر هیدن 2 | سرعت متوسط
6500
1000 / 10000
2679
🔥 - ممبر اجباری ۳ | سرعت متوسط
8000
1000 / 100000
2678
🔥 - ممبر هیدن ۳ | سرعت متوسط
8000
1000 / 100000
2708
🔥 - ممبر فیک | بدون ریزش
8100
1000 / 10000
2735
⚡️ - ممبر هیدن 4 | استارت آنی
9000
1000 / 100000
2734
⚡️ - ممبر اجباری 4 | استارت آنی
10000
1000 / 100000
2660
🔥 - ممبر نیترو | باکیفیت | استارت آنی
12000
1000 / 15000

خدمات گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2709
💎 - ادلیست گروه | سرور 1
4000
1000 / 2000
2684
🔥 - اجباری گروه 1 | پرسرعت
4500
1000 / 1000
1670
💎 - ادلیست گروه | سرور 2
5000
1000 / 20000
2710
🔥 - ممبر فیک گروه | بدون ریزش 
8500
1000 / 10000
2694
⚡️ - اجباری گروه 3 | استارت آنی
10000
1000 / 100000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2729
🎖 - بازدید 100 پست آخر کانال | استارت آنی
5500
1000 / 40000

طراحی سایت ربات اپلیکیشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2742
🎯 - طراحی ربات
450000
1000 / 1000
2741
🎯 - طراحی وبسایت
490000
1000 / 1000
2743
🎯 - طراحی اپلیکیشن
790000
1000 / 1000